lovelyliving-logo1

«Ta tak i eget liv,
og hele verden vil endre seg»

Velkommen til Lovelyliving

lovelyliving-logo1

«Ta tak i eget liv,
og hele verden vil endre seg»

Velkommen til Lovelyliving

Jeg tilbyr personlig coaching, og har for det meste en-til-en coaching. Du velger selv omgivelsene rundt deg, det må ikke være på mitt kontor. Vi kan for eksempel ha coaching ute på tur, i sauefjøset eller ute på småbruket mitt med dyr og natur rundt oss. Jeg har stor tro på at dyr og natur gjør noe med oss mennesker, og derfor ønsker jeg å koble dette sammen med coaching.